Ateliér design & build █ Fakulta umění a architektury TU v Liberci

Realizační hostující ateliér „design and build“ nebo také „learning by doing“ je zacílený na studenty, kteří si chtějí vyzkoušet na vlastní kůži celý proces vzniku krátkodobého objektu od navrhování - přes výběr materiálu - až po vlastní realizaci. Výsledkem ateliéru je krátkodobá letní instalace ve veřejném prostoru v centru Liberce. █ ATELIÉROVÝ BLOG: https://fuatul-atelier-designandbuild.blogspot.com/p/co-meetingpoint-odpocinkova-zona-pro.html █ https://liberecka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/23002-odpocivej-v-pokojich-instalace-na-saldaku-propojuje-relaxacni-a-vystavni-zonu.html ██

Ateliér design & build █ Fakulta umění a architektury TU v Liberci
Ateliér design & build █ Fakulta umění a architektury TU v Liberci
Ateliér design & build █ Fakulta umění a architektury TU v Liberci
Ateliér design & build █ Fakulta umění a architektury TU v Liberci
Ateliér design & build █ Fakulta umění a architektury TU v Liberci
Ateliér design & build █ Fakulta umění a architektury TU v Liberci
Ateliér design & build █ Fakulta umění a architektury TU v Liberci

info | cz

Příklady našich realizovaných projektů pro veřejný prostor. Sledujeme tři hlavní cíle: █PODMÍNKY - Revitalizace konkrétního místa pomocí tiny architecture buildings, provedené dobrovolníky jednoduchou technologií z přírodních, či recyklovatelných materiálů █KDO - Zapojení studentů, firemních dobrovolníků v rámci CSR (Corporate Social Responsibility) nebo místních komunit do realizace projektu formou jedno nebo dvou denních workshopů; podpoření teambuildingu pomocí filantropického projektu █EDUKACE - Propagace udržitelné architektury ve veřejném prostoru, praktické příklady změny prostředí site-specific návrhů, které zvládnou neprofesionálové pod odborným dohledem; dobrovolníci jsou také obeznámeni s různými sociálními situacemi a se způsoby, jak zlepšovat veřejný prostor.

info | en

A few examples of our projects completed in public space. We follow these three main goals: █CONDITIONS - to revitalize specific places by tiny architecture, created by volunteers with elementary technologies from natural or recyclable materials; █WHO - to involve students, corporate volunteers within CSR (Corporate Social Responsibility) or local communities in place-making projects through one or two-day workshops; to support team building by philanthropic projects █EDUCATION - to promote sustainable architecture in public spaces by sharing examples of site-specific interventions, accomplished by volunteers lead by professionals; volunteers are also acquainted with various social situations and educated in how to improve public space.

Copyright © 2024 All rights reserved - ARCHWERK | architektonická huť