COCO HOUSES

Costa Rica

ARCHWERK.cz

Vedle klasické architektonické praxe se věnujeme navrhování a realizaci vlastních experimentálních
staveb, založených na konstrukční a technologické jednoduchosti, přírodních materiálech a site-specific
designu. Stavby realizované jako fyzický experiment, často vlastníma rukama a s malým rozpočtem,
nemají ambici od základu změnit vnímání prostoru a hranic architektury, ale spíše obohatit konkrétní
místo a komunitu. Jedním z našich cílů je vytvořit otevřenou tvůrčí skupinu po vzoru středověkých
stavebních hutí, schopnou navrhovat a provádět kvalitní architektonická díla ke kultivaci (nejen) české
krajiny a společnosti.

In addition to our day-to-day architectural practice, we design and build our own experimental structures,
based on constructional and technological simplicity, natural materials and site-specific design. Our
structures are developed as a physical experiment. We often make them with our own hands and on a low
budget. Our main ambition is to enrich a specific place and community through our architectural work
instead of trying to completely change the perception of space and the limits of architecture. One of our
goals is to create an open creative group inspired by medieval builder workshops, which will be capable
to design and build high-quality architectural works serving the cultivation (not only) of Czech landscape
and society.

ARCHWERK.cz the architectural workshop has been working since 2012
At present in the team: M.A. Martin Kloda, Ing.arch. Hana Procházková


M. A. MARTIN KLODA
ČKA A.0 02558
+420 604 682 760
martin.kloda@gmail.com

ING. ARCH. HANA PROCHÁZKOVÁ
+420 737 428 770
prochazk@centrum.cz


ABOUT US image
  • Opočenská 223, 199 00 Praha
Copyright © 2024 All rights reserved - ARCHWERK | architektonická huť