odpočinkový areál █ Chrudim

█ AUTOR: ARCHWERK — Martin Kloda, Lenka Pechanová | PROJEKT: 2011 — 2012 | REALIZACE: 2012 |

odpočinkový areál █ Chrudim
odpočinkový areál █ Chrudim
odpočinkový areál █ Chrudim
odpočinkový areál █ Chrudim
odpočinkový areál █ Chrudim
odpočinkový areál █ Chrudim

info | cz

O Hippasovi se vypráví, že byl pythagorejcem, a že zahynul na moři, protože ve své bezbožné neúctě byl první, kdo uveřejnil popis koule ze dvanácti pětiúhelníků. Tento objev se připsal Hippasovi, ikdyž ve skutečnosti celý patří JEMU (protože tak mluví pythagorejci o Pythagorovi, kterého nenazývají jménem).“ Iamblichos. █ Kružnicová geometrie je velmi přesná a jednoduchá kalkulačka na papíře, pro toho kdo ji ovládá. Na rozdíl od algebry, kde jinak než symbolem √5 rozumně zapsat nejde. Stejně jako π, nebo blízce souvisjící φ, poměr Zlatého řezu. Někde tady tuším původ „magických“ vlastností připisovaných pentagramu. █ Měl jsem ale na mysli ještě jinou magii, magii tenzegritu. Je možné sestavit konstrukci z tyčí a lan sestavenou tak, že tyče se navzájem nedotýkají. Samy na lanech levitují ve vzduchu. Představa to byla poněkud mlhavá, ale v Chrudimi po ní bez váhání skočili. Mohl jsem to tušit. Dobrodružná cesta k tenzegritnímu dvanáctistěnu začala. Naštěstí jsem v tom nebyl sám. S nápadem kupole přišel Vojta Hybler a princip tenzegritní koule vygůglila a ozkoušela Lenka Pechanová, kamarádi a kolegové z ARCHWERKu. Mlhavá představa dostávala čím dál reálnější obrysy. Chrudim si cílevědomě buduje pověst města ve kterém se dobře žije, jedním z realizovaných projektů je areál Podhůra na prvním kopci Železných hor. Oblíbené výletní místo mělo jeden drobný problém, na palouku obklopeném lesy nešlo „legálně“ posedět u ohně. Od konce dubna už to půjde, jako první objekt pod Čertovou skalkou vznikne kryté ohniště. Sopouch s lapačem jisker bude zavěšen na „letící klacky“ díky fintě, kterou doteď ovládal jen Ivánek. █ https://kloda.blog.respekt.cz/mag-pythagoras-a-ohniste-v-chrudimi/ ██

Copyright © 2024 All rights reserved - ARCHWERK | architektonická huť